السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

سلام دوستان عزیزم

برای روز دوشنبه عازم دیار امام رضا (ع) هستم و اگه قابل باشم از جانب دوستان نائب الزیاره خواهم بود...

انشالله قسمت تمامی آرزومندان بشه.

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرمه

برای ما هم دعا کن[فرشته]

فقط من!

سلام به مسافر دیار خورشید! وقتی به دریای مهربونی رسیدی و با آب زلال محبتش خودت رو سیراب کردی به یاد همه تشنه هایی باش که در فرهنگ لغتشون واژه ی سیراب شدن معنی نشده ... التماس دعا

پرنیا

مواظب خودش باش رئییییییییییییییس مهربون من[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

نفس

زیارتت قبول باشه عزیزم[ماچ][بغل]

mery

بیـــــا و راستـــــــــ بگــــــو! کجـــای تقـــدیــر مـــن ایستــــاده ای کــه میـــان خطــوط درهــم تنیـــده ی پیشــانــی ام هیـــچ خطـــی بــه نـــام تـــــو نیستــــــــ ! امــــا چنــــان عمیـــق در مـــن ریشـــه دوانـــده ای کــه گـــوئــــی ســـرنـــوشتــــم را هـــرگــز از تــــــو گـــریـــزی نخـــواهــد بـــود... چرا اومـــدی تـــو زنـــدگیـــم؟! مگــه زنــدگیــم بــدون عشــق تـــو چــی کــم داشتـــــــ ؟!! بــاورتـــــ میشـــه ســالـای قبــل عشـق تـــورو اصــلا یــادم نمیــاد کـه چـه جـوری زنــدگـی میکــردم کــه حــالـا تصــور آینــده ی بــدون تــو دیــوونــم میکنـــه... امیدم ایـن روزا همه زنـدگیــم شذه ای ... همـه ی فکـر و ذکـرم تـویـی... همــه جـا، هــر ثــانیــه بــاهـام چیکـار کــردی ...بهـم حـق میــدی کـه دلـم بســوزه از بــی ســرانجـامـی اینهمــه عشــق؟!! وقتــی نگــام میکنــی همــه ی وجـودم میلــرزه... وقتـی نسبتــــ بهـم بـی تفــاوتـــــ نیستی، دلــم شــاد میشـه! نــاخــواستــــه دلخــوشـــم میکنـــی... ایـــن روزا چقـــدر بـــرام دوستــــــــ داشتنــی تــر از قبــل هستــ

rzshirdel

سلام عزیزم. التماس دعااااااااااااااااااااااااااا

پرنیا

[رویا][رویا][رویا][رویا][رویا]

خورشید خانم

اااااااااا برگشتی ؟ چه خبر؟ زود یه سفرنامه بنویس[نیشخند]

فقط من!

سلام خانم خانما ! زیارت قبول ... خوشحالم بهت خوش گذشته ! انشالله زیارت های پی در پی ...

آفتاب آبی

زائری بارانی ام آقا به دادم میرسی؟ بی پناهم...خسته ام ...تنها....به دادم میرسی؟ من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی؟ التماس دعا...زیارت قبول و خوشا به سعادتتان برای ما حسرت به دل ها هم دعا کنید دعوت بشیم...